Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

1. Ustalenie układu konstrukcyjnego Wybór konstrukcji budynku jest zagadnieniem podstawowym w projektowaniu. Rodzaj konstrukcji i materiałów .budowlanych określony jest już w wytycznych zawartych w założeniach projektowych, Schematy układu funkcjonalnego określają już dokładniej wymagane szerokości traktów, wysokości pomieszczeń, wzajemne ich rozmieszczenie w poziomie i pionie, a zatem określają liczbę kondygnacji. Dane fizjograficzne gruntu określają warunki techniczne fundamentowania i głębokości zagłębienia suteren i murów fundamentowych. Poza tym przy określaniu konstrukcji projektowanego budynku należy wziąć pod uwagę i inne momenty, jak żądaną trwałość budynku i możliwość zastosowania materiałów budowlanych miejscowego pochodzenia. Dlatego też przed powzięciem ostatecznej decyzji co do wyboru konstrukcja. należy rozważyć znaczenie i wagę wszystkich Czynników mających wpływ na wybór konstrukcji, a mianowicie: a. Przeznaczenie budynku (bud. gospodarczy, przemysłowy, mieszkalny, użyteczności publicznej). b. Układ funkcjonalny budynku (szerokość traktów, wysokości pomieszczeń, liczbę kondygnacji, obciążenie użytkowe stropów, wymaganą temperaturę pomieszczeń, rodzaje instalacji wewnętrznych itp.). c. Względy architektoniczne (sposób ukształtowania ścian, wielkość otworów, występowanie podcieni, wykuszy itp.). d. Żądaną trwałość budynku (budynek stały, prowizoryczny, zwykły, monumentalny. Przewidywany okres amortyzacji 5, 10, 25, 100 lat i więcej). e. Wielkość budynku, przede wszystkim liczbę kondygnacji. f. Warunki fizjograficzne terenu (grunt budowlany, poziom wód zaskórnych, rzeźbę terenu). g. Warunki lokalne okolicy (miejscowe materiały budowlane, łatwość dowozu). [hasła pokrewne: zbiornik na deszczówkę podziemny, tłuczeń cena za tonę, niwelacja w przód ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: niwelacja w przód tłuczeń cena za tonę zbiornik na deszczówkę podziemny