Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Wyniki pomiarów polowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wyniki pomiarów polowych nanosi się za pomocą podziałki i kątomierza. Plany sytuacyjne rysuje się zazwyczaj na papierze gładkim; wszelkiego rodzaju przekroje poprzeczne drogi, przekroje normalne oraz przekroje łożysk potoków nanosi się na papier lub kalkę milimetrową, co ułatwia zarówno pracę nanoszenia, jak i odczytywanie robocze rysunków. Profile podłużne również nanosi się na papier lub kalkę milimetrową. Dla rysunków, które mają być powielane przez odbicie na papierze światłoczułym, jest- rzeczą bardzo ważną odpowiednie wykonanie matryc. Dlatego też zaleca się wykonywanie wszelkich przekrojów poprzecznych i profilów podłużnych na kalce milimetrowej, ponieważ po odbiciu na papierze światłoczułym siatka papieru milimetrowego poz- woli zarówno na łatwe wykonywanie wszelkiego rodzaju pomiarów bezpośrednio na rysunku (powierzchnie, odległości itp.), jak i na doraźne poprawianie i uzupełnianie rysunków roboczych. Wyniki pomiarów polowych, wymagających większych dokładności (zdjęcia poligonowe, tachimetryczne, triangulacyjne), nanosi się w wie- lu przypadkach jako punkty obliczone w układzie współrzędnych prostokątnych. Jest to ważne zwłaszcza dla zdjęć drogowych w terenach trudnych, przy których wielka ilość szczegółów zmusza do zachowania jak największej dokładności przy opracowaniu planów. Do tego rodzaju planów wymagana jest siatka kwadratów, obrazująca układ współrzędnych prostokątnych. Siatkę taką należy nanieść na papier odpowiednio przygotowany (tj. przechowywany płasko w okresie około 6 miesięcy w miejscu suchym). Na siatce takiej za pomocą podziałki transwersalnej i cyrkla oraz kompletu trójkątów nanosi się szczegóły (poszczególne punkty) zdjęcia terenowego. Dla usprawnienia pracy używa się specjalnych przyrządów do nanoszenia zdjętych punktów, tzw. koordynografów. Przyrządy te służą również do wyznaczania siatki podstawowej kwadratów. Szczegóły zdjęć. tachimetrycznych nanosi się za pomocą specjalnych przenośników. Dobrze wyposażone biura mają również specjalne przyrządy, służące do powiększania i zmniejszania planów, zwane pantografami. Zazwyczaj zdjęcia drogowe, nie zawierające trudniejszych szczegółów. nie wymagają użycia tak skomplikowanych przyrządów, które nie zawsze znajdują się w biurach projektowych. W wielu przypadkach do wykonania podstawowych rysunków projektu drogowego wystarczą zwykłe przyrządy rysunkowe, jak cyrkle, podziałki i trójkąty. [hasła pokrewne: szamba plastikowe, naczynie wzbiorcze przeponowe, olx żyrardów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: naczynie wzbiorcze przeponowe olx żyrardów szamba plastikowe