Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Zmniejszenie ilości błędów pomiarowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W celu zmniejszenia do minimum ilości błędów pomiarowych należy przestrzegać następujących wskazówek. 1. W czasie przenoszenia z jednego stanowiska na drugie i ustawienia instrumentu, łata znajdująca się na punkcie w przód, nie powinna być zdejmowana ze swego punktu, lecz tylko obracana, aby nie zmienić jej ustawienia przy pomiarze wstecz z następującego stanowiska. 2. Przy niwelowaniu z jednego stanowiska punktów „wstecz i w przód oraz punktów pośrednich łata ustawiona na punkcie wstecz powinna znajdować się na tym punkcie przez cały czas pomiaru z danego stanowiska w celu sprawdzenia po zakończeniu pomiaru odczytu wstecz. 3. Przed dokonaniem każdeqo odczytu na łacie należy sprawdzić położenie bańki libeli (powinna znajdować się dokładnie w środku). Jeżeli bańka nie znajduje się w punkcie środkowym libeli, należy ją ustawić w tym punkcie za pomocą śruby elewacyjnej libeli. 4. Dla otrzymania natychmiastowej kontroli dokładności wykonanego pomiaru należy bezpośrednio po dokonaniu odczytów „wstecz i w przód sprawdzić różnicę wysokości dwóch punktów przez porównanie wyników z dwukrotnego pomiaru. Dopiero po sprawdzeniu wolno instrument przenieść na inne stanowisko. Instrument niwelacyjny jest ustawiony na stanowisku Si , łata I znajduje się na punkcie A: 1) dokonujemy odczytu „wstecz na łatę I ustawioną w punkcie A; 2) ustawiamy łatę n kolejno na punktach C, D, E, F i robimy odczyty notując je w dzienniku, przy czym w tych punktach mogą być niwelowane przekroje poprzeczne; 3) w czasie dokonywania odczytów na łacie n łata I nie powinna być zdejmowana z punktu A; 4) wykonujemy odczyt na łacie n ustawionej w punkcie H; 5) nie ruszając łat I i II z miejsca, przenosimy instrument na stanowisko Sl (obrane w pobliżu stanowiska Sl); 6) ustawiamy instrument w punkcie Sl i wykonujemy odczyty wstecz – na łacie I, ustawionej w punkcie A, i w przód – na łacie n, ustawionej w punkcie B; 7) obliczamy różnice wysokości punktów A i B z odczytów wykonanych ze stanowisk Sl i Sl; łaty I i II przez cały czas znaj- dują się w punktach A i B; 8) po sprawdzeniu wykonanego pomiaru przenosimy instrument na stanowisko S2, przy czym łata n pozostaje na punkcie B i jest tylko obracana, łatę I natomiast przenosi się z punktu A na punkt H; 9) ze stanowiska S2 wykonujemy odczyt wstecz na łatę n, usta- wioną na punkcie B; 10) ustawiamy łatę I kolejno na punktach H, I, J, K wykonując odczyty; w tym czasie łata n pozostaje na punkcie B; 11) wykonujemy odczyt w przód na łacie I ustawionej w punkcie G; 12) przenosimy instrument na stanowisko S 2 i wykonujemy ponownie odczyt wstecz – na łacie n, ustawionej na punkcie B, i w przód na łacie I, ustawionej w punkcie G, następnie obliczamy różnicę wysokości punktów B i G z dwóch pomiarów, Postępując w ten sposób otrzymamy stałą kontrolę wykonania pomiaru niwelacyjnego przez podwójny pomiar różnicy wysokości punktów wiążących (dla danego przykładu ABG). Punkty pośrednie niweluje się tylko raz, bez sprawdzenia. Jeżeli sprawdzenie różnicy wysokości punktów w przód i wstecz z podwójnego pomiaru da zbyt dużą rozbieżność, należy również punkty pośrednie jesz;cze raz zaniwelować. [patrz też: wszywanie zamka, komin schiedel, co to jest pelet ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: co to jest pelet komin schiedel wszywanie zamka