Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Ustalenie horyzontu (osi celowej)

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ustalenie horyzontu (osi celowej) dla niwelatora ustawioneqo na danym stanowisku przeprowadza się w sposób następujący: 1) instrument niwelacyjny ustawia się na dowolnie obranym stanowisku i doprowadza do poziomu, 2) ustawia się łatę na punkcie o znanej wysokości (np. na punkcie wysokościowym] i wykonuje się odczyt na łacie, 3) oblicza się wysokość horyzontu przez dodanie odczytu na łacie do wysokości punktu, na którym została ustawiona łata. Ustawiając łatę kolejno na poszczególnych punktach terenu, otrzymamy odczyty na łacie odnoszące się do tych punktów. Przez odejmowanie odczytów od horyzontu otrzymamy wysokości poszczególnych punktów. Ponieważ wszystkie wysokości punktów wiążących są związane z odpowiednimi horyzontami, a wszystkie horyzonty są powiązane ze sobą za pomocą wysokości punktów, każdy błąd przy odczytywaniu sumuje się z błędami popełnionymi poprzednio. Błędy natomiast, popełnione przy odczytywaniu punktów nie będących punktami wiążącymi, nie mają wpływu na odczyty dla innych punktów. Dlatego też odczytywanie punktów wiążących w przód i wstecz powinno być bardzo staranne. Niwelacja podłużna prowadzona po punktach w przód i wstecz w ogóle powinna być kontrolowana przez jej dwukrotne wykonanie, zwłaszcza że niwelacja ta służy również do wyznaczenia wysokości reperów roboczych, a zatem jest podstawą do pomiarów przy wykonaniu robót. Repery robocze obiera się wzdłuż trasy co 500+1000 mi są to punkty stałe obrane w terenie, np. stopnie kapliczki lub kościoła, krawędź fundamentu budynku, gwóźdź wbity w słup telefoniczny na pewnej wysokości nad terenem. Mogą to również być słupy drewniane, specjalnie w tym celu wkopane i zaopatrzone w gwóźdź lub hak. Wszystkie takie punkty stałe są notowane w dzienniku sytuacyjnym, gdzie powinien się znaleźć także ich opis topoqraficzny w czasie wykony- wania pomiarów niwelacyjnych należy niwelować . zanotować w dzienniku wysokość takich punktów. [patrz też: wszywanie zamka, komin schiedel, co to jest pelet ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: co to jest pelet komin schiedel wszywanie zamka