Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

SKALE I PODZIAŁKI

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Skale oznaczamy w postaci ułamków, np. 1: 1000 lub 1:1000, 1 : 5000 lub 1:5000 itd. Mianownik takiego ułamka wskazuje, ile razy odcinek na planie (rysunku) jest mniejszy od odcinka rzeczywistego (w terenie). Skala daje jedynie charakterystykę stopnia zmniejszenia liniowego planu (rysunku) w stosunku do danych terenowych. Im większy jest ,mianownik ułamka, tym skala jest drobniejsza i na odwrót. Podziałka linowa jest stosowana przy wykonywaniu planów lub rysunków oraz przy określaniu długości odcinków w terenie, odmierzonych na planie lub rysunku. Podziałka ta jest linią prostą naniesioną na plan lub rysunek, której odcinki nazywamy podstawą podziałki. Dla różnych podziałek za podstawę można przyjąć np. odcinki długości na rysunku równe 2 cm, 2,5 cm itp. Podziałka poprzeczna pozwala na odmierzanie części między poszczególnymi kreskami podziałki nie na oko, jak to jest przy użyciu podziałki liniowej, lecz dokładniej. Dokładność podziałki jest to dokładność w terenie, którą można pomierzyć lub odczytać na rysunku gołym okiem. Oko ludzkie potrafi uchwycić jako wielkość graniczną 0,2 mm, co np. w podziałce 1 : 10000 odpowiada w terenie 0,2• 10000 mm = 2 m. W niektórych krajach przed wprowadzeniem. systemu metrycznego miar mierzono długości prostych w innych jednostkach (np. stare miary rosyjskie 1 sążeń = 84 cale), które przyjmowano za podstawę przy układaniu podziałki. Aby obliczyć długość odcinków w metrach ze starych planów, sporządzonych w innych jednostkach, korzysta się z po- działki specjalnej, za po: mocą której można otrzymać potrzebny wynik bez przeliczeń starych miar na nowe. Podziałkę specjalną, np. dla przejścia z sążni na metry, można otrzymać biorąc za podstawę 2,54 cm. [przypisy: wszywanie zamka, komin schiedel, co to jest pelet ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: co to jest pelet komin schiedel wszywanie zamka