Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ NA PLANACH WARSTWICOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Posługiwanie się planami warstwicowymi zarówno w postaci map terenu w różnej skali, jak i w postaci planów wykonanych na podstawie zdjęć terenowych, wymaga umiejętności rozwiązania szeregu zadań w zakresie trasowania kameralnego. Podstawowe zadania, z jakimi spotykamy się w praktyce drogowej, są następujące. Określenie wysokości dowolnego punktu znajdującego się między warstwicami Ponieważ wysokość w przekrojach między warstwicami danego planu jest zawsze ta sama, pochylenie prostej między warstwicami charakteryzują odległości prostej między warstwicami w planie. Odległości te nazywamy założeniami i określamy literą d. W celu wyznaczenia linii stałego pochylenia na planie warstwicowym bierze się z wykresu założeń odcinek d = L dla danego pochylenia i; odcinek ten ujmuje się w rozstaw cyrkla i zakreśla łuki cyrklem od warstwicy warstwicy. Dla warstwic ułożonych w różnych odstępach (teren o jednostajnym pochyleniu) linia jednostajnego pochylenia będzie prosta. W przypadku ogólnym – linia ta będzie krzywa (łamana). Linia stałego pochylenia dla trasowania ma znaczenie tylko orientacyjne, jednak należy ją wyznaczyć możliwie najbardziej dokładnie. W tym celu można interpolować warstwice pośrednie przez podzielenie odstępu między warstwicami planu na dowolną ilość równych części. Wyznaczanie przecięcia się terenu z dowolną płaszczyzną przy szczegółowym projektowaniu tras drogowych, zwłaszcza przy projektowaniu fragmentów drogi w skali większej, występuje często zadanie wyznaczenia przecięcia się powierzchni terenu, przedstawionego na planie za pomocą warstwic z dowolną płaszczyzną. Zadanie takie występuje np. przy wyznaczaniu skarp wykopów i nasypów drogowych. [przypisy: maszyny pakujące, hobbit pustkowie smauga cda, domex częstochowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domex częstochowa hobbit pustkowie smauga cda kamień elewacyjny