Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Powierzchnie filtru: F okresla sie na podstawie predkosci filtracji

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Powierzchnię filtru: F określa się na podstawie prędkości filtracji v w m/godz oraz czasu pracy T godz/dn. Dla obliczonego rozbioru dobowego Q m3/dn. przy czym doliczyć należy powierzchnię złóż nieczynnych- z powodu ich oczyszczania. Oczyszczanie trwa 1-2 dni i przeprowadzane jest o kilka miesięcy zależnie od stopnia zanieczyszczania wody. Przeciętna wydajność filtru powolnego wynosi 2-4 mS/dn na 1 m powierzchni. Prefiltry służą do wstępnego oczyszczania wody i przedłużają 2-3-krotnie cykl pracy filtrów powolnych. Układ warstwy filtracyjnej prefiltru podano wg danych radzieckich. W prefiltrach stosowanych np. w Holandii grubość warstwy o drobnym uziarnieniu jest mniejsza i wynosi ok. 40 cm. Prefiltry pracują podobnie jak filtry pospieszne. W zimie, kiedy ilość zawiesiny w wodzie rzecznej (ujmowanej do zasilania wodociągu) jest mała, prefiltr jest wyłączany. [patrz też: metalpol łódź, przesycanie, szamba plastikowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: metalpol łódź przesycanie szamba plastikowe