Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

POMIARY DLA OBLICZENIA ŚWIATŁA OBIEKTÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Obejście zlewni po linii wododziału od daneqo przekroju łożyska rzeki lub potoku, w którym projektuje się most lub przepust, tyczy się w terenie linię trasy H, A, B, C, doprowadzając ją do najwyższych punktów wododziału H i C. Zaczynamy poligon obejścia od punktu H prowadząc go po linii wododziału. Linię wododziału ustala się różnie, w zależności od terenu i doświadczenia prowadzącego pomiary. Jeżeli stoki doliny nil obydwie strony od wododziału są dość wyraźnie, to linię wododziału można ustalić na oko. Przy wytyczeniu poligonu linii wododziału korzysta się z najprostszego instrumentu do pomiaru kątów poziomych i z taśmy. Na poligonie tym opieramy plan zdjęcia, z któreqo obliczamy powierzchnię zlewni. Jeżeli mamy do czynienia z bardzo długą linią wododziału, to określenie najwyższych punktów na oko jest trudne. W takim przypadku stosuje się instrument niwelacyjny, ustawiany tylko w miarę potrzeby. W tym celu ustawia się łatę kilkakrotnie na linii prostopadłej do linii wododziału i z odczytów na łacie wyszukuje punkt położony najwyżej. Powtarzając tę czynność otrzymamy potrzebną ilość punktów do wyznaczenia linii wododziału. Sposób ten polega na założeniu poliqonu a, b, c, d, e, f, g w doli- nie potoku lub rzeki oraz szerequ poligonów poprzecznych lub poprzecznych prostych pomiarowych AN, BM, CL itd., które tworzą z kierunkiem poligonu głównego kąt 90° lub do niego zbliżony. Zarówno poligon główny jak i linie pomiarowe poprzeczne doprowadza się do najwyższych punktów terenu położonych na wododziale (punkt, g – dla poligonu głównego oraz punkt A, B …. M, N, dla poligonów poprzecznych). Kąty poligonów mierzymy za pomocą najprostszego instrumentu pomiarowego, boki natomiast taśmą, Do nakreślenia planu pomierzonego terenu potrzebne są długości boków oraz kąty poligonu głównego i poprzeczników (lub poligonów poprzecznych). Sposób ten może być zastosowany w każdych warunkach, ponie- waż główna dolina potoku przeważnie jest wyraźna, a więc łatwo jest założyć poligon. przy zastosowaniu opisanego sposobu należy poprzeczniki doprowadzać na obydwie strony po zboczach doliny do punktów najwyższych; w ten sposób otrzymamy poszczególne punkty wododziału. Przy dolinach rozgałęzionych, jeżeli prócz głównego łożyska mamy również łożyska boczne potoków mniejszych należy stosować poligony boczne, prowadzone dolinami bocznymi. Sposób postępowania przy zdjęciu linii wododziału jest ten sam. W wyjątkowych tylko przypadkach do zdjęcia zlewni stosuje się pomiary tachimetryczne terenu. Można natomiast stosować zdjęcie tachimetryczne poszczególnych punktów wododziału ze stanowisk instrumentu odpowiednio obranych w terenie. Ten sposób pomiaru jest na ogół wygodny, łatwy i szybki. [podobne: styropian termo organika cena, metalpol łódź, rozstaw łat pod blachodachówkę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: metalpol łódź rozstaw łat pod blachodachówkę styropian termo organika cena