Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

OKRESLENIE SZYBKOSCI I KIERUNKU PRZEPLYWU

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

OKRESLENIE SZYBKOSCI I KIERUNKU PRZEPŁYWU WODY W ćelu określenia w przybliżeniu szybkości przepływu wody w rzece tyczy się na brzegach rzeki dwa przekroje poprzeczne w odległości po- mierzonej. Następnie powyżej górnego przekroju wrzuca się do wody kilka krążków drewnianych (zazwyczaj 10) i obserwuje ich przepływ – przez obydwa przekroje, znacząc dokładny czas przepływu za pomocą sekundomierza. Jeżeli podzielimy następnie odległość między przekro- jami przez czas przepływu krążka, otrzymamy szybkość przepływu wo- dy w rzece. W ten sposób otrzymujemy szybkość ruchu wody na jej powierzchni. Chcąc otrzymać szybkość przepływu wody na pewnej głębokości, stosujemy pływaki głębinowe, składające się z ciężkiej kull zawieszo- nej na lince do pływaka powierzchniowego. Obserwacje pływaków wskutek działania wiatru i z innych powodów są niedokładne; dlatego też wartości otrzymane w ten sposób będą tylko przybliżone. Przy studiach przeprowadzanych dla mostów szybkość przepływu mierzy się zazwyczaj za pornocą młynków hydrometrycznych. Jeżeli położenie poruszającego się pływaka w kilku miejscach uchwy– cimy przez pomierzenie kątów dwoma teodolitami, których odległość wzajemna jest znana, to z pomiarów. kątów al, rl, a2, 2, wykonywa- jrych jednocześnie dwoma teodolitami, można nakreślić na planie linię . oznaczającą kierunek przepływu wody (nurt) (rys. 109). To samo można wykonać za pomocą jednego teodolitu. W tym celu od najbliższego reperu określamy wysokość stanowiska instrumentu SI oraz wysokość poziomu wody (rys. 110). Wtedy różnica tych wysokości da wysokość h = BSl łącznie z wysokością instrumentu, co daje stałą podstawę pionową pomiaru AO = h + i.
SPORZĄDZANIE PLANOW Podczas obserwacji kieruje się lunetę instrumentu na pływak i mie- rzy się kąt nachylenia a. Odleqłość od stanowiska instrumentu do pły- waka d = AB = AO ctg a lub też: d = (h + i) [zobacz tez: grunty wysadzinowe, podłączenie licznika energii, olx świebodzin]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: grunty wysadzinowe olx świebodzin podłączenie licznika energii