Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

OKREŚLENIE SPADKU DOLINY POTOKU

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Jeżeli mamy mapę warstwicową wykonaną w dużej skali, to długość doliny potoku, wysokości terenu na jej końcach oraz średni spa- dek doliny można określić z dostateczną dokładnością z mapy. W przypadku braku takiej mapy, jak również w przypadkach gdy długość doliny jest mniejsza niż 1,0 km, wszystkie wyszczególnione wyżej dane należy pomierzyć w terenie. Długość doliny potoku określamy przez pomiar taśmą, wysokość potrzebnych punktów terenu za pomocą niwelacji. Niwelację doliny potoku prowadzi się po wytyczonej uprzednio osi doliny zaznaczonej w terenie palikami. W celu otrzymania spadku doliny należy od osi drogi pomierzyć odległość i wysokość poszczególnych punktów charakterystycznych co najmniej na długości wyraźnie widocznej doliny potoku. Jeżeli potok ma kilka dolin i nie możemy zorientować się, która z dolin jest główna, mierzymy spadki i długości wszystkich dolin, a za dolinę główną przyjmujemy tę, która w obliczeniu wykaże największy przepływ wody. Spadek podłużny doliny potoku obliczamy ze wzoru: I = d gdzie: I – spadek podłużny doliny wyrażony ułamkiem dziesiętnym, h – różnica wysokości punktu początkowego i końcowego doliny w metrach, . d – długość doliny potoku w metrach. Prócz mierzenia spadku omówionego wyżej, w wyniku którego otrzymamy spadek średni doliny, do obliczania światła przepustów potrzebna jest znajomość spadku lokalnego doliny, tj. spadku w miejscu, gdzie ma stanąć przepust. Spadek ten nazywamy spadkiem obiektu. Aby określić ten spadek należy zaniwelować dolinę potoku na odległość około 150+200 m poniżej i powyżej osi drogi. [podobne: szamba plastikowe, naczynie wzbiorcze przeponowe, olx żyrardów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: naczynie wzbiorcze przeponowe olx żyrardów szamba plastikowe