Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

OBLICZENIE DZIENNIKA NIWELACYJNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Odczyty na łacie notuje się w dzienniku z dokładnością do milimetra. Obliczoną wysokość horyzontu notuje się w milimetrach, podobnie notuje się wysokości punktów wiążących i reperów, wysokości natomiast punktów pośrednich notuje się w dzienniku w centymetrach, przy czym należy przestrzegać następujących zasad: I. Aby otrzymać wysokość horyzontu instrumentu (wysokość celowej), należy do odczytu wstecz na łacie dodać wysokość punktu terenu, na którym ustawiono łatę. II. Aby otrzymać wysokość dowolnego punktu terenu, należy od wysokości horyzontu odjąć odczyt na łacie ustawionej na danym punkcie. Ponieważ obliczenia mogą zawierać grube błędy, należy stosować kontrolę obliczenia dziennika. Dla. całości niwelacji jednego ciągu sprawdzenie daje różnica wszystkich zsumowanych odczytów w przód i wszystkich odczytów wstecz. Różnica ta powinna dać różnicę wysokości pierwszeqo i ostatnieqo punktu ciągu, ustaloną przez kolejne obliczenie różnic wysokości w przód i wstecz po.szczególnych punktów. Obliczenia poszczególnych różnic wysokości punktów w przód i wstecz należy dokonać w polu bezpośrednio po wykonaniu odczytu. Instrument niwelacyjny i łatę wstecz wolno zdjąć ze stanowiska dopiero po sprawdzeniu pomiaru. Sprawdzenie dziennika niwelacyjnego należy wykonać również w polu dla poszczególnych stron dziennika lub też dla pewnej ilości stanowisk instrumentu. [więcej w: styropian termo organika cena, metalpol łódź, rozstaw łat pod blachodachówkę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: metalpol łódź rozstaw łat pod blachodachówkę styropian termo organika cena