Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

OBLICZANIE POWIERZCHNI

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

ANALITYCZNE I GRAFICZNE OBLICZANIE POWIERZCHNI Znamy cztery sposoby obliczania powierzchni zdjętych obszarów: l) z wymiarów otrzymanych bezpośrednio z pomiarów w terenie. 2) z wymiarów pomierzonych na planach i rysunkach, 3) mechaniczny, tj. za pomocą planimetru, 4) graficzno-analityczny. Jeżeli dla danego obszaru terenu zostały obliczone- współrzędne tylko wierzchołków poligonu, a teren ma więcej załamań na obwodzie to powierzchnię- takiego terenu obliczamy metodą kombinowaną, tj. powierzchnię zawartą w po- lu poligonu przy zastosowaniu podanych wzorów, powierzchnię natomiast wystających poza ciągi poligonowe pól za pomocą. trójkątów i trapezów. Przy opracowywaniu projektów drogowych może zajsc potrzeba Obliczenia powierzchni pól wielokątnych, jak przekroje poprzeczne nasypów i wykopów drogowych, przekroje mu- rów oporowych itp. Obliczenie tego rodzaju można przeprowadzić sposobem graficznym przez podzielenie danego przekroju na paski szerokości 1 m (w odpowiedniej skali) i pomierzenie sumarycznej długości pasków, co da od razu powierzchnię do tego nadają się przede wszystkim papiery i kalki milimetrowe. [podobne: zbiornik na deszczówkę podziemny, tłuczeń cena za tonę, niwelacja w przód ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: niwelacja w przód tłuczeń cena za tonę zbiornik na deszczówkę podziemny