Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Grubosc górnej warstwy roboczej filtru

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Grubość górnej warstwy roboczej filtru złożonej z piasku kwarcowego o średnicy ziaren 0,3-0,6 mm, wynosi 0,6-1,0 m. Poniżej znajduje się warstwa żwiru i kamyków •0 średnicy ziaren od 1 do 30 mm, o grubości 0,4-0,6 spoczywająca na: urządzeniu drenażowym z rur dziurkowanych, z rusztu ceramicznego lub kamiennego, względnie sita. Warstwę filtrującą piasku pokrywa warstwa wody o wys. 0,9-1,2 m. Prędkość filtrowania wynosi 0,1-0,2 m/godz; przy małej ilości zawiesiny w wodzie, np. 20 mg/l, prędkość ta może być zwiększona do 0,3 m/godz. Wody przezroczyste, zbiornikowe o zawartości zawiesiny do 50 mg/l mogą być oczyszczane bezpośrednio na filtrach powolnych. Przy ilości zawiesiny 50 do 250 mg/l stosować należy prefiltry i filtry powolne. Jeżeli ilość . zawiesiny wynosi 250-500 mg/l – do oczyszczania wody służyć będą osadniki poziome i filtry. Wreszcie przy ilości zawiesiny 500-1000 mg/l woda powinna być oczyszczana na osadnikach poziomych prefiltrach i filtrach powolnych. [podobne: domex częstochowa, naczynie wzbiorcze przeponowe, komin schiedel ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domex częstochowa komin schiedel naczynie wzbiorcze przeponowe