Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Dzwigi towarowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Do urządzeń dźwigu należą: a) szyb dźwigu wykonany bez odsadzek , występów wewnątrz i otynkowany, , b) skrzynia lub kabina dźwigowa wykonana z drewna lub stali stanowiąca ruchomą część dźwigu, c) prowadnice – szyny regulujące pionowy ruch kabiny, d) przeciwwaga służąca do zrównoważenia ciężaru kabiny i ładunku. Nad szybem urządza się zazwyczaj maszynownię dźwigu. Pod poziomem najniższej posadzki, do której dochodzi dźwig, pozostawia się przestrzeń amortyzacyjną 80+150 cm w celu umieszczenia tam sprężyn do amortyzacji uderzenia na wypadek zerwania się liny. Dźwigi mogą być 3-, 4-, 5 i 6 osobowe, Najbardziej rozpowszechniony jest dźwig 4-osobowy D nośności 300 kg. Wymiary szybu kabiny, drzwi, maszynowni są dla wszystkich rodzajów dźwigów znormalizowane. Rozróżnia się 3 typy szybów dźwigowych: 1) kwadratowy, 2) podłużny z drzwiami w krótszym boku, 3) podłużny z drzwiami w dłuższym boku. Przykład dźwigu osobowego podłużnego z drzwiami w krótszym boku. Wymiar szybu 135 X 175 cm. Wymiar drzwi 80 X 200 cm. Po bokach prowadnice, z tyłu przeciwwaga. Kabina wewnątrz ma drzwi dwuskrzydłowe otwierane do środka. W przekroju pionowym szyb oddzielony jest od maszynowni płytą żelbetową grubości 57-10 cm. Wysokość maszynowni powinna wynosić minimum 1,90 m. Przestrzeń potrzebna do zawieszenia kabiny od płyty żelbetowej do górnej krawędzi kabiny minimum 80 cm. Pomieszczenie maszynowni jest nieco szersze i dłuższe od wielkości szybu. Powinno ono mieć drzwi i małe okienko oraz wentylację. Urządzenie maszynowni i kabiny dźwigowej wymaga specjalnego projektu mechanicznego. Grubość ścian szybu dźwigowego przyjmuje się na 25 cm z cegły pełnej bub 12 cm z żelbetu. Jeżeli dźwig znajduje się wewnątrz klatki schodowej, to może być zbudowany tylko siatką metalową w ramach stalowych. W budynkach przemysłowych dźwigi są zazwyczaj obudowane tylko siatką i mogą mieć drzwi stale otwarte. Na zasadzie odmiennej konstruuje się urządzenia dźwigów zwane patenostrafii . Są to urządzenia taśmowe z szeregiem otwartych kabin znajdujące się w ciągłym, lecz powolnym ruchu i można z nich korzystać bezpośrednio na każdej kondygnacji. Mają zastosowanie w wysokich budynkach o. dużym ruchu międzypiętrowym. W miejscach o wielkim natężeniu ruchu lub przy pokonywaniu znacznych różnic poziomów stosuje się schody ruchome (stacje kolei podziemnych, domy towarowe itp.). [hasła pokrewne: klimatyzator do samodzielnego montażu, przesycanie, materiały budowlane zielona góra]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator do samodzielnego montażu materiały budowlane zielona góra przesycanie