Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Charakterystyka i dobór pomp wirowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Charakterystyka i dobór pomp wirowych Pompy wirowe budowane są dla stałej liczby obrotów (n/min) i mają dla określonej wydajności Q i określonej wysokości tłoczenia H najwyższą sprawność. Przy zmianie H (zasilanie hydroforów, zbiorników grawitacyjnych z zasilaniem przy dnie) zmienia się wydajność Q. Odwrotnie, zmiana Q (zmiany rozbioru wody w sieci) wpływa na zmianę H. Zmieniają się również: N – moc pobierana w KM, oraz 17 – współczynnik sprawności pompy. Zależności te można przedstawić: Funkcje powyższe w ujęciu graficznym, przy stałej ilości obrotów n, dają tzw. charakterystykę pompy. Kształt krzywych zależy od konstrukcji i wykonania pompy. Dla danej pompy ustalenie jej charakterystyki może być przeprowadzone w prosty sposób za pomocą pomiaru zmian N, Q i H (za pośrednictwem wskazań manometru przy dławieniu przepływu na przewodzie tłocznym + wysokość ssania). Sprawność 17 jest stosunkiem mocy użytecznej Nu = 75 do mocy pobieranej na wale pompy . [patrz też: olx żyrardów, rozstaw łat pod blachodachówkę, podłączenie licznika energii ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx żyrardów podłączenie licznika energii rozstaw łat pod blachodachówkę