Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

WPLYW RZEZBY TERENU NA WYBOR

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

WPŁYW RZEZBY TERENU NA WYBOR STANOWISKA INSTRUMENTU Wspomniano już o ustawieniu instrumentu niwelacyjneqo kolejno na różnych stanowiskach, przy czym stanowiska te obierało się wy- .chodząc jedynie z założenia, że instrument powinien stać w punkcie pośrednim, znajdującym się mniej więcej pośrodku między punktami w przód i wstecz. W takim przypadku za punkty wiążące przy niwelacji podłużnej trasy droqowej obierało się dowolne punkty charakterystyczne terenu oznaczone palikami. Jednak na punkty wiążące mogą być użyte do- wolne punkty trasy, a w razie potrzeby – nawet punkty położone poza trasą przypadki takie zdarzają się w terenie .Q znacznych spad- kach, gdy odległości między punktami• wstecz i w przód są bar- dzo krótkie (rys. 99a). Instrument ustawia się w punkcie S w ten sposób, aby oś celowa wstecz przecinała wierzchołek łaty ustawionej w punkcie A. nato- miast stanowisko łaty w punkcie B nie zawsze wypadnie w punkcie charakterystycznym terenu (oznaczonym palikiem), ponieważ będzie to zależało od pochylenia terenu. W związku z tym obieramy punkt B, dowolnie -znacząc go w terenie i uważając za punkt pomocniczy. Punkt ten nie ma znaczenia dla niwelacji profilu podłużnego trasy .droqowej, lecz służy tylko do nawiazania odczytów wstecz i w przód przy przejściu z jedneqo stanwiska instrument na następnego jest więc tylko punktem wiążącym. Przy niwelacji bardzo stromych terenów ustawienie instrumentu nie zawsze jest możliwe w takim przypadku stosuje się sposób uproszczonej niwelacji za pomocą poziomnicy, metodą schodkową. W tym celu ustawia się dwie łaty; jedną pionowo za po- mocą libeli pudełkowej, drugą poziomo – za pomocą poziomnicy. Przy każdym ustawieniu łat odczytuje się odcinek h; suma odcinków: hl + łiz + …. + li; da różnicę wysokości końcowych punktów odcinka mierzoneqo. Przy teqo rodzaju pomiarach określimy wysokości pcszczeqólnych punktów charakterystycznych terenu i punktów wiążących. Jednak różnicę wysokości między punktem początkowym trudnego terenu i punktem końcowym należy, prócz teqo, wyznaczyć przez niwelację instrumentem niwelacyjnym założonych między tymi punktami cią- gów obwodowych. W przypadku poziomowania osi trasy metodą schodkową można jednocześnie otrzymać długość poziomą mierzonego trudnego odcinka dl + d2 +. ,. + dm odmierzając na łacie odcinki dl, d2, … dn. [przypisy: styropian termo organika cena, metalpol łódź, rozstaw łat pod blachodachówkę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: metalpol łódź rozstaw łat pod blachodachówkę styropian termo organika cena