Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Najwyższy poziom wysokiej wody

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Przy pomiarach przekrojów poprzecznych rzek i potoków ustala się również najwyższy poziom wysokiej wody. Jest to najwyższy poziom wody powodziowej, jaki kiedykolwiek został zaobserwowany. Ustala się przez przerzucenie linki stalowej z jednego brzegu na drugi. Przy rzekach szerszych pomiar taki wymaga zastosowania metody wyznaczania odległości niedostępnych. z zastosowaniem teodolitu i taśmy stalowej. Zdjęcie przekroju poprzecznego rzeki wykonuje się w sposób następujący. 1. Przy szerokości rzeki nie przekraczającej 200 m naciągamy w poprzek rzeki linę stalową za pomocą wmd. Na linie tej w odstępach określonych z góry znaczymy punkty pomiaru głębokości. Oznaczenie to może być wykonane w różny sposób (np. przez zawiązanie w wyznaczonych miejscach kolorowych szmatek). 2. Jeżeli nie możemy naciągnąć liny przez rzekę, pomiar wykonuje się z łodzi. Rzędne dna rzeki zdejmuje się w punktach ustalonych, np. w równych odstępach czasu przepływu łodzią, mierzonych sekundomierzem. Sposób ten jest bardzo niedokładny i może być stosowany tylko do bardzo podrzędnych pomiarów. 3. Bardziej dokładnym sposobem jest zdjęcie głębokości dla poszczególnych punktów dna rzeki z łodzi, której położenie w przekroju poprzecznym rzeki ustala się przez wyznaczenie kąta za pomocą teodolitu ustawionego na brzegu na stanowisku S. Łódź jest kierowana w przekroju poprzecznym rzeki z punktu A, jednocześnie miejsca zatrzymania się łodzi dla dokonania pomiaru zostają zdjęte ze stanowiska teodolitu przez pomierzenie kątów (l. Odległość dowolnego punktu przekroju od punktu P. na brze- gu określimy ze znanego wzoru: AC = b tg a Zbiera się również informacje u miejscowej ludności co do wysokości wody powodziowej. Ślady pozostawione przez wodę zostają zaniwelowane dla określenia poziomu wysokiej wody. [patrz też: szamba plastikowe, naczynie wzbiorcze przeponowe, olx żyrardów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: naczynie wzbiorcze przeponowe olx żyrardów szamba plastikowe