Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Posts Tagged ‘płyty warstwowe’

Wydajnosc pompy

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

W licznych przypadkach charakterystyka pompy ustalona za pomocą jej badania odbiega od katalogowej. Wydajność pompy Q może być regulowana za pomocą dławienia tj. przymykania zaworu na przewodzie tłocznym. Ten nieekonomiczny sposób, regulowania wydajności Q (straty H, N i 17) jest często stosowany, ponieważ zmiana ilości obrotów n nie zawsze jest możliwa . Wyróżnik szybkobieżności nso pompy rotodynamicznej o średnicy wirnika d, podnoszącej przy n obrotach na minutę Q m3/sek wody na wysokość N metrów jest to liczba obrotów nso geometrycznie podobnej pompy o średnicy wirnika ds, która by przy wysokości podnoszenia H ::; = 1 m min-ma wydajność Qs = 1 mś/sek. Pompy o dużej wysokości podnoszenia charakteryzują się niskimi wartościami wyróżnika szybkobieżności, i na odwrót, pompy o małym H – wysokimi wartościami ns. [patrz też: Bloczki betonowe, płyty warstwowe, blacha trapezowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płyty warstwowe’

Wydajnosc pompy

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Charakterystyka i dobór pomp wirowych Pompy wirowe budowane są dla stałej liczby obrotów (n/min) i mają dla określonej wydajności Q i określonej wysokości tłoczenia H najwyższą sprawność. Przy zmianie H (zasilanie hydroforów, zbiorników grawitacyjnych z zasilaniem przy dnie) zmienia się wydajność Q. Odwrotnie, zmiana Q (zmiany rozbioru wody w sieci) wpływa na zmianę H. Zmieniają się również: N – moc pobierana w KM, oraz 17 – współczynnik sprawności pompy. Zależności te można przedstawić: Funkcje powyższe w ujęciu graficznym, przy stałej ilości obrotów n, dają tzw. charakterystykę pompy. Kształt krzywych zależy od konstrukcji i wykonania pompy. Dla danej pompy ustalenie jej charakterystyki może być przeprowadzone w prosty sposób za pomocą pomiaru zmian N, Q i H (za pośrednictwem wskazań manometru przy dławieniu przepływu na przewodzie tłocznym + wysokość ssania). Sprawność 17 jest stosunkiem mocy użytecznej Nu = 75 do mocy pobieranej na wale pompy . [patrz też: płytki dywanowe, Deska Podłogowa, płyty warstwowe ]

Comments Off

« Previous Entries