Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Posts Tagged ‘płyty betonowe’

OCZYSZCZANIE WODY ZA POMOCA FILTRACJI

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

OCZYSZCZANIE WODY ZA POMOCĄ FILTRACJI Woda po przejściu przez klarowniki nie nadaje się jeszcze do picia. Dalsze oczyszczanie przeprowadza się na filtrach, które usuwają z wody najdrobniejsze zawiesiny i 80-90% bakterii. Działanie filtru polega na mechanicznym zatrzymaniu zawiesin oraz zachodzących procesach biologicznych dzięki błonie biologicznej tworzącej się na powierzchni filtru (w filtrach powolnych) bądź też na ziarnkach piasku (w filtrach pośpiesznych).
Filtry powolne Filtry powolne są budowane wyłącznie dla osiedli mniejszych, o liczbie mieszkańców do 5 000, zużywających 25 do 250 m-/dn wody. [podobne: płytki dywanowe, deska tarasowa, płyty betonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płyty betonowe’

OCZYSZCZANIE WODY ZA POMOCA FILTRACJI

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Filtry pośpieszne Filtry pośpieszne, podobnie jak filtry powolne, mają warstwę filtrującą z piasku. Stosuje się czysty piasek kwarcowy o ziarnach. 0,6-1,0 mm, a więc nieco grubszy niż dla filtrów powolnych. W filtrach pośpiesznych zanieczyszczenie filtru postępuje szybciej i urządzenia te muszą być oczyszczane raz na dobę, a podczas przyboru wody i zwiększenia ilości zawiesiny – częściej. Warstwę wody 0,3-0,7 m filtruje się przez warstwę piasku o grubo 0,6- 0,8 m. Prędkość filtracja wynosi 4-20 m/godz, a w filtrach superpośpiesznych dochodzi nawet do 100 m/godz. Co 24 godz lub w nieco krótszych odstępach czasu filtr należy płukać. Płukanie trwa 5-10 min i zużywa się na ten cel 1-3% wody przefiltrowanej. Raz lub dwa razy w roku należy piasek w filtrze sterylizować parą lub przemyć sodą (Na2COa) w ilości 2,5 kg na 1 m2 powierzchni filtru. Dojrzewanie filtru trwa ok. 15 min. [więcej w: beton na ścianę, płyty betonowe, Bloczki betonowe ]

Comments Off

« Previous Entries