Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Posts Tagged ‘płytki dywanowe’

OCZYSZCZANIE WODY ZA POMOCA FILTRACJI

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

OCZYSZCZANIE WODY ZA POMOCĄ FILTRACJI Woda po przejściu przez klarowniki nie nadaje się jeszcze do picia. Dalsze oczyszczanie przeprowadza się na filtrach, które usuwają z wody najdrobniejsze zawiesiny i 80-90% bakterii. Działanie filtru polega na mechanicznym zatrzymaniu zawiesin oraz zachodzących procesach biologicznych dzięki błonie biologicznej tworzącej się na powierzchni filtru (w filtrach powolnych) bądź też na ziarnkach piasku (w filtrach pośpiesznych).
Filtry powolne Filtry powolne są budowane wyłącznie dla osiedli mniejszych, o liczbie mieszkańców do 5 000, zużywających 25 do 250 m-/dn wody. [podobne: płytki dywanowe, deska tarasowa, płyty betonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płytki dywanowe’

OCZYSZCZANIE WODY ZA POMOCA FILTRACJI

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Charakterystyka i dobór pomp wirowych Pompy wirowe budowane są dla stałej liczby obrotów (n/min) i mają dla określonej wydajności Q i określonej wysokości tłoczenia H najwyższą sprawność. Przy zmianie H (zasilanie hydroforów, zbiorników grawitacyjnych z zasilaniem przy dnie) zmienia się wydajność Q. Odwrotnie, zmiana Q (zmiany rozbioru wody w sieci) wpływa na zmianę H. Zmieniają się również: N – moc pobierana w KM, oraz 17 – współczynnik sprawności pompy. Zależności te można przedstawić: Funkcje powyższe w ujęciu graficznym, przy stałej ilości obrotów n, dają tzw. charakterystykę pompy. Kształt krzywych zależy od konstrukcji i wykonania pompy. Dla danej pompy ustalenie jej charakterystyki może być przeprowadzone w prosty sposób za pomocą pomiaru zmian N, Q i H (za pośrednictwem wskazań manometru przy dławieniu przepływu na przewodzie tłocznym + wysokość ssania). Sprawność 17 jest stosunkiem mocy użytecznej Nu = 75 do mocy pobieranej na wale pompy . [patrz też: płytki dywanowe, Deska Podłogowa, płyty warstwowe ]

Comments Off

« Previous Entries