Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Posts Tagged ‘materiały budowlane zielona góra’

Wykonanie planów warstwicowych nasypów i wykopów drogowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Jeżeli wyobrazimy sobie płaszczyznę wyznaczoną przez trzy dowolne punkty a, b, c o znanych wysokościach, to przecięcie się tej płaszczyzny z terenem podanym jako plan warstwicowy wyznaczamy w sposób następujący. Punkty a i b łączymy prostą ab, na której wyznaczamy przez interpolację punkty pośrednie o wysokościach równych wysokościom warstwic planu. Ponadto wyznaczamy na prostej ab punkt c o wysokości równej wysokości punktu c. Następnie łączymy ten ostatni punkt z punktem c prostą cc, a przez wszystkie pozostałe punkty wyznaczone na. prostej ab, mające takie same wysokości jak wysokości warstwic planu, przeprowadzamy proste równoległe do c c. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały budowlane zielona góra’

Wykonanie planów warstwicowych nasypów i wykopów drogowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Klatki schodowe stosowane w budynkach piętrowych rozwiązują zagadnienie połączenia wyższych kondygnacji z parterem i suterenami. Przepisy prawa budowlanego określają maksymalną odległość najdalej położonego pokoju od klatki schodowej na 25 m . Odległość ta mierzona jest od środka pokoju linią łamaną z uwzględnieniem rzeczywistej drogi, jaką człowiek w razie pożaru będzie musiał przebyć z miejsca swego pobytu do początku (drzwi) klatki schodowej. Z obliczenia tego wynika, że przeciętnie budynek prostokątny długości do 50 m mógłby mieć jedną klatkę schodową umieszczoną w środku budynku. W praktyce liczba klatek schodowych bywa nieco większa, niż to wypada z obliczenia, gdyż względy funkcjonalne często zmuszają do projektowania klatek schodowych głównych i gospodarczych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały budowlane zielona góra’

Wykonanie planów warstwicowych nasypów i wykopów drogowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Pomieszczenia o masowym ruchu ludzi, jak szkoły, dworce kolejowe, lokale widowiskowe, wymagają szerokich korytarzy (np. 3, 5, 8 m). Szpitale, domy mieszkalne i biurowe mogą mieć korytarze węższe, np. 1,20, 1,50, 2,00 m. Przy szerokich korytarzach (ponad 2,00 m) skrzydła drzwiowe z pokoi mogą się otwierać na korytarz (rys. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały budowlane zielona góra’

Wykonanie planów warstwicowych nasypów i wykopów drogowych

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Korytarze bywają obudowane jednostronnie lub dwustronnie . Najmniejszą szerokość korytarzy przyjmuje się na 1,20 m. Tak wąskie korytarze stosuje się tylko na krótkich odcinkach, najwyżej do 5 m długości. Krótkie przejścia prowadzące do jednego lub dwóch pomieszczeń mogą mieć 90 cm szerokości. Korytarze jednostronnie obudowane mają otwory okienne, dzięki czemu są jasne. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries