Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Posts Tagged ‘Listwy przypodłogowe’

Tarany hydrauliczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Tarany hydrauliczne Poza pompami o napędzie mechanicznym, w przypadku gdy istnieje możliwość wykorzystania różnicy poziomów- (źródło wody na pewne f wysokości), stosowane są urządzenia samoczynne, tzw. tarany hydrauliczne . Działanie taranu jest następujące: woda ujęta ze źródła W przepływa przewodem i wypływa przez zawór . Ciężar zaworu jest większy niż parcie hydrostatyczne, natomiast mniejszy niż parcie hydrodynamiczne. Jak przepływ osiągnie pewną prędkość, zawór zamyka się, następuje uderzenie wodne, otwarcie zaworu i dopływ wody do zbiorniczka powietrznego. Sprężone powietrze zamyka zawór i tłoczy wodę przewodem do zbiornika . [hasła pokrewne: płytki elewacyjne, Listwy przypodłogowe, Kamień dekoracyjny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Listwy przypodłogowe’

Tarany hydrauliczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Grubość górnej warstwy roboczej filtru złożonej z piasku kwarcowego o średnicy ziaren 0,3-0,6 mm, wynosi 0,6-1,0 m. Poniżej znajduje się warstwa żwiru i kamyków •0 średnicy ziaren od 1 do 30 mm, o grubości 0,4-0,6 spoczywająca na: urządzeniu drenażowym z rur dziurkowanych, z rusztu ceramicznego lub kamiennego, względnie sita. Warstwę filtrującą piasku pokrywa warstwa wody o wys. 0,9-1,2 m. Prędkość filtrowania wynosi 0,1-0,2 m/godz; przy małej ilości zawiesiny w wodzie, np. 20 mg/l, prędkość ta może być zwiększona do 0,3 m/godz. Wody przezroczyste, zbiornikowe o zawartości zawiesiny do 50 mg/l mogą być oczyszczane bezpośrednio na filtrach powolnych. Przy ilości zawiesiny 50 do 250 mg/l stosować należy prefiltry i filtry powolne. Jeżeli ilość . zawiesiny wynosi 250-500 mg/l – do oczyszczania wody służyć będą osadniki poziome i filtry. Wreszcie przy ilości zawiesiny 500-1000 mg/l woda powinna być oczyszczana na osadnikach poziomych prefiltrach i filtrach powolnych. [podobne: Listwy przypodłogowe, blacha trapezowa, deski elewacyjne ]

Comments Off

« Previous Entries