Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

W ostatnich latach upowszechnia sie pompy samozasysajace z podwójnymi spiralami

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

W ostatnich latach upowszechnia się pompy samozasysające z podwójnymi spiralami, przypróżniowej stosowane do przetłaczania wody zanieczyszczonej. Do usuwania powietrza z rurociągów ssawnych, z pomp wirowych (przed ich uruchomieniem) oraz gazów i par z lewarów służą pompy próżniowe z wirującym pierścieniem wodnym. Pompa składa się z cylindrycznego korpusu, w którym umieszczony jest mimośrodowo wirnik. Po częściowym napełnieniu cieczą i uruchomieniu pompy, ciecz wprawiana jest w ruch okrężny przez łopatki wirnika i tworzy pierścień wodny wokół korpusu. Pomiędzy pierścieniem wodnym a wirnikiem przestrzeń powietrzna ma kształt sierpa i podzielona jest łopatkami na oddzielne komory, których objętość w kierunku obrotu początkowo wzrasta, a następnie maleje. Powietrze przemieszczając się zwiększa swoją objętość, a tym samym tworzy się podciśnienie, wskutek czego następuje dopływ powietrza z rurociągu ssawnego. W drugiej połowie okręgu (obszar tłoczny) objętości komór maleją wskutek czego powietrze zostaje wytłoczone do rurociągu tłocznego. Wytworzona próżnia sięga 99%; pompy te mogą pracować jako sprężarki (ciśnienie do 3 atn). [hasła pokrewne: listwa przypodłogowa biała, blacha trapezowa, deski elewacyjne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

W ostatnich latach upowszechnia sie pompy samozasysajace z podwójnymi spiralami

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Grubość górnej warstwy roboczej filtru złożonej z piasku kwarcowego o średnicy ziaren 0,3-0,6 mm, wynosi 0,6-1,0 m. Poniżej znajduje się warstwa żwiru i kamyków •0 średnicy ziaren od 1 do 30 mm, o grubości 0,4-0,6 spoczywająca na: urządzeniu drenażowym z rur dziurkowanych, z rusztu ceramicznego lub kamiennego, względnie sita. Warstwę filtrującą piasku pokrywa warstwa wody o wys. 0,9-1,2 m. Prędkość filtrowania wynosi 0,1-0,2 m/godz; przy małej ilości zawiesiny w wodzie, np. 20 mg/l, prędkość ta może być zwiększona do 0,3 m/godz. Wody przezroczyste, zbiornikowe o zawartości zawiesiny do 50 mg/l mogą być oczyszczane bezpośrednio na filtrach powolnych. Przy ilości zawiesiny 50 do 250 mg/l stosować należy prefiltry i filtry powolne. Jeżeli ilość . zawiesiny wynosi 250-500 mg/l – do oczyszczania wody służyć będą osadniki poziome i filtry. Wreszcie przy ilości zawiesiny 500-1000 mg/l woda powinna być oczyszczana na osadnikach poziomych prefiltrach i filtrach powolnych. [podobne: Listwy przypodłogowe, blacha trapezowa, deski elewacyjne ]

Comments Off

« Previous Entries