Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Posts Tagged ‘Bloczki betonowe’

Wydajnosc pompy

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

W licznych przypadkach charakterystyka pompy ustalona za pomocą jej badania odbiega od katalogowej. Wydajność pompy Q może być regulowana za pomocą dławienia tj. przymykania zaworu na przewodzie tłocznym. Ten nieekonomiczny sposób, regulowania wydajności Q (straty H, N i 17) jest często stosowany, ponieważ zmiana ilości obrotów n nie zawsze jest możliwa . Wyróżnik szybkobieżności nso pompy rotodynamicznej o średnicy wirnika d, podnoszącej przy n obrotach na minutę Q m3/sek wody na wysokość N metrów jest to liczba obrotów nso geometrycznie podobnej pompy o średnicy wirnika ds, która by przy wysokości podnoszenia H ::; = 1 m min-ma wydajność Qs = 1 mś/sek. Pompy o dużej wysokości podnoszenia charakteryzują się niskimi wartościami wyróżnika szybkobieżności, i na odwrót, pompy o małym H – wysokimi wartościami ns. [patrz też: Bloczki betonowe, płyty warstwowe, blacha trapezowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Bloczki betonowe’

Wydajnosc pompy

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Filtry pośpieszne Filtry pośpieszne, podobnie jak filtry powolne, mają warstwę filtrującą z piasku. Stosuje się czysty piasek kwarcowy o ziarnach. 0,6-1,0 mm, a więc nieco grubszy niż dla filtrów powolnych. W filtrach pośpiesznych zanieczyszczenie filtru postępuje szybciej i urządzenia te muszą być oczyszczane raz na dobę, a podczas przyboru wody i zwiększenia ilości zawiesiny – częściej. Warstwę wody 0,3-0,7 m filtruje się przez warstwę piasku o grubo 0,6- 0,8 m. Prędkość filtracja wynosi 4-20 m/godz, a w filtrach superpośpiesznych dochodzi nawet do 100 m/godz. Co 24 godz lub w nieco krótszych odstępach czasu filtr należy płukać. Płukanie trwa 5-10 min i zużywa się na ten cel 1-3% wody przefiltrowanej. Raz lub dwa razy w roku należy piasek w filtrze sterylizować parą lub przemyć sodą (Na2COa) w ilości 2,5 kg na 1 m2 powierzchni filtru. Dojrzewanie filtru trwa ok. 15 min. [więcej w: beton na ścianę, płyty betonowe, Bloczki betonowe ]

Comments Off

« Previous Entries