Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Posts Tagged ‘beton na ścianę’

Projektowanie pompowni

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Projektowanie pompowni dla tego układu metodą analityczną jest skomplikowane i wymaga żmudnych obliczeń. Prostsza jest metoda graficzno-obliczeniowa polegająca na ustalaniu granicznych punktów faktycznego zakresu pracy pomp . Przyjmujemy; początkowo stały wydatek pomp w godzinach pracy pompowni i wyznaczamy straty ciśnienia w sieci dla skrajnych rozbiorów wody . nso= nV HH Uzyskujemy dla założonego Q dwie wartości Hl i H2. Po naniesieniu punktów 1 i 2 na układ współrzędnych Q i H dobieramy wstępnie pompę o wydajności Q z charakterystyką Ieżącą pomiędzy obu wyznaczonymi punktami. Z kolei ustalić należy zakres wydajności Q. Z punktów prowadzimy poziome do przecięcia się z charakterystyką pompy; otrzymujemy punkty oraz odpowiadające im wartości te oraz poprzednio przyjęte wprowadzamy do powtórnego obliczenia strat ciśnienia w zamkniętej sieci rozdzielczej, otrzymując nowe wysokości podnoszenia , które naniesione na układ współrzędnych dają nam szukane punkty . [przypisy: beton na ścianę, deska elewacyjna, płytki elewacyjne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘beton na ścianę’

Projektowanie pompowni

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Do odprowadzenia nadmiaru osadu służy rura. Klarownik otwarty, typu stożkowego . Wskutek koagulacji ilość zawiesin i bakterii zmniejsza się o 70-90%, a ponadto osiąga się wybitne zmniejszenie zabarwienia. Do wad koagulacji należy przede wszystkim duże zużycie chemikaliów, strata spadku 0,8-1,3 m (w klarownikach otwartych,), stosunkowo wysokie koszty związane Ze stałym uzupełnianiem zapasu koagulantów oraz kłopotliwe prowadzenie oczyszczalni (dobór dawek koagulantów zależy od stopnia zanieczyszczenia wody). W związku z powyższym koagulację stosuje się w przypadkach koniecznych, np. przy ujmowaniu mętnej wody powierzchniowej. Poza tym oczyszcza się wodę na nowoczesnych filtrach pośpiesznych z; zastosowaniem odkażania. [więcej w: beton na ścianę, Deska Podłogowa, płytki elewacyjne ]

Comments Off

« Previous Entries