Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

Piasek filtru musi byc czysty

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Piasek filtru musi być czysty i nie może zawierać więcej niż 2°10 węglanów wapnia i magnezu. Pierwsze napełnienie filtru należy wykonać wodą filtrowaną (powoli, od dołu), aby usunąć powietrze z warstw filtrujących. Na powierzchni filtru w, górnej (10 cm. ) warstwie piasku, tworzy się z drobnych ziarenek spławialnych i mikroorganizmów błona biologiczna. Dopóki błona “nie dojrzała”, tj. nie osiągnęła dostatecznej grubości, filtr oczyszcza wodę niedostatecznie. Jeżeli powierzchnia filtru jest oświetlona, okres dojrzewania błony wynosi 12-24 godz; w ciemności okres ten jest dwukrotnie dłuższy. Z biegiem czasu grubość błony biologicznej wzrasta i prędkość filtrowania zmniejsza się. Wówczas filtr należy oczyścić, usuwając błonę. Wierzchnią warstwę o grub. 2,5 cm usuwa się ręcznie, a następnie przemywa się filtr strumieniem wody od dołu. [podobne: listwa przypodłogowa, beton dekoracyjny, kamień elewacyjny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

Piasek filtru musi byc czysty

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Powierzchnię filtru: F określa się na podstawie prędkości filtracji v w m/godz oraz czasu pracy T godz/dn. Dla obliczonego rozbioru dobowego Q m3/dn. przy czym doliczyć należy powierzchnię złóż nieczynnych- z powodu ich oczyszczania. Oczyszczanie trwa 1-2 dni i przeprowadzane jest o kilka miesięcy zależnie od stopnia zanieczyszczania wody. Przeciętna wydajność filtru powolnego wynosi 2-4 mS/dn na 1 m powierzchni. Prefiltry służą do wstępnego oczyszczania wody i przedłużają 2-3-krotnie cykl pracy filtrów powolnych. Układ warstwy filtracyjnej prefiltru podano wg danych radzieckich. W prefiltrach stosowanych np. w Holandii grubość warstwy o drobnym uziarnieniu jest mniejsza i wynosi ok. 40 cm. Prefiltry pracują podobnie jak filtry pospieszne. W zimie, kiedy ilość zawiesiny w wodzie rzecznej (ujmowanej do zasilania wodociągu) jest mała, prefiltr jest wyłączany. [patrz też: deska elewacyjna, beton dekoracyjny, płyty betonowe ]

Comments Off

« Previous Entries