Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

POMIARY WYSOKOŚCIOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

NIWELACJA PROFILU PODŁUŻNEGO Wszystkie punkty utrwalone przy pomiarze dłuqości prostej i oznaczające punkty charakterystyczne terenu wymagają określenia wysokości nad poziomem morza lub też nad poziomem porównawczym przyjętym dla wykonania danego projektu. Określenie tych wysokości jest, potrzebne do sporządzenia profilu podłużnego trasy. Wysokość poszczególnych punktów profilu podłużnego określamy na podstawie pomiarów niwelacyjnych. Ilość stanowisk instrumentu niwelacyjnego przy wykonaniu zdjęcia niwelacyjneqo zależy przede wszystkim od terenu, ponadto. od warunków atmosferycznych w czasie wykonywania pomiarów (wpływa to na dokładność pomiaru), jak również od dokładności instrumentu niwelacyjnego. Dłuqość celowej Przy niwelacji określamy z postawionych warunków dokładności . pomiaru. W normalnych warunkach długość celowej, przy której otrzymuje się dostateczną dokładność należy przyjmować w granicach 50-60 m; zwiększenie tej odległości obniża dokładność pomiaru i dlatego może być stosowane tylko w przypadkach. gdy dozwolona jest mniejsza dokładność. Z drugiej strony przyjmowanie przy zdjęciach większych długości celowych wymaga mniejszej ilości stanowisk instrumentu- a więc przyspiesza i usprawnia wykonanie pracy. Przy niwelacji profilów podłużnych stosuje się celowe dłuqości 50, 100 i 150 m. Do niwelacji tras drogowych stosujemy zazwyczaj metodę horyzontu Instrumentu niwelacyjnego, polegającą na ob- liczeniu dla każdego stanowiska niwelatora horyzontu oraz wysokości poszczególnych punktów przez odejmowanie od horyzontu odczytów na łacie ustawionej na danym punkcie. Niwelacja na poszczególnym stanowisku składa się z niwelacji punktów wiążących. wstecz i W przód oraz z niwelacji punktów po- średnich, należących również do profilu podłużnego, na których jednak nie ma powiązania pomiarów. Niwelację profilu podłużnego zaczynamy od reperu o ustalonej wysokości. Takim reperem może być reper niwelacji państwowej lub też w szczeqólnym przypadku dowolnie obrany w terenie punkt stały. Jeżeli w pobliżu trasy drogowej znajdują się znaki wysokości państwowej sieci niwelacyjnej, należy przyjąć jeden z takich znaków za punkt wyjściowy dla niwelacji trasy i nawiązać się do niego (Część trzecia). Otrzymamy wówczas pomiary wysokościowe nawiązane do poziomu morza, a więc wysokości poszczególnych punktów trasy dające się porównać z wysokościami innych obiektów inżynierskich. Ułatwia to w znacznym stopniu orientację wysokościową w terenie. nawiązanie się i kontrolę warstwic na istniejących mapach. itp. Jeżeli w pobliżu nie ma punktu niwelacji państwowej lub też mamy do czynienia z krótkim odcinkiem podrzędnej trasy, obieramy dowolny stały punkt w terenie jako punkt wysokościowy, początkowy, oznaczając jego wysokość jakąkolwiek okrągłą liczbą, np. 100. Od punktu tego prowadzimy pomiary wysokościowe i w wyniku otrzymujemy wysokości poszczególnych punktów profilu w odniesieniu nie do poziomu morza, lecz do tak Przyjętego poziomu porównawczego. [hasła pokrewne: wszywanie zamka, komin schiedel, co to jest pelet ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: co to jest pelet komin schiedel wszywanie zamka