Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

POMIARY DLA OBLICZENIA SWIATLA OBIEKTOW

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

POMIARY DLA OBLICZENIA SWIATŁA OBIEKTOW W celu określenia światła mostów i przepustów należy zebrać- pewne dane charakteryzujące rzekę lub potok w danym przekroju. Do danych związanych z pracami mierniczymi na trasre drogi należy zaliczyć; określenie powierzchni zlewni i spadku potoku. niwelację rzeki lub potoku, zdjęcie przekrojów rzek i potoków oraz określenie szybkości przepływu.
OKRESLENIE POWIERZCHNI ZLEWNI Przez zlewnię rzeki lub potoku rozumiemy powierzchnię, z której. woda ze względu na rzeżbę terenu spływa do danej rzeki lub potoku. Przy projektowaniu dróg interesuje nas tylko ta część zlewni, z któ- rej woda spływa do określoneqo przekroju rzeki lub potoku, a miano- wicie do przekroju, w którym projektuje się budowę mostu lub prze- pustu. Zlewnie dla poszczególnych łożysk można pomierzyć z dostateczną dokładnością z mapy, jeśli mamy do dyspozycji mapę w odpowiednia dużej skali. W tym celu na mapie wyszukuje się linie wododziałów, .l następnie oblicza się powierzchnię terenu zawartą między tymi liniami, stosując jedną ze znanych metod pomiaru powierzchni, Jeżeli nie dysponujemy mapą, należy ustalić linie wodadziału dla danej zlewni w terenie. Dla zlewni niewielkich (0,5+1,0 km2) najle- piej jest wykonać zdjęcie zlewni w terenie, gdyż pomiary z mapy są niedokładne. Zlewnię najczęściej zdejmuje się w terenie stosując jeden z dwóch sposobów: a) obejście zlewni pa linii wadodziału, b) zdjęcie z paligonu załoonego w dolinie. [przypisy: wszywanie zamka, komin schiedel, co to jest pelet]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: co to jest pelet komin schiedel wszywanie zamka