Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

NIWELACJA RZEK

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przy przejściu trasy drogi przez rzeki należy przeprowadzić specjalne studia i badania w celu ustalenia miejsca, wymiarów i rodzaju pracy obiektu drogowego. W zależności od warunków lokalnych, ba- dania takie będą mniej lub więcej szczegółowe, jednak zadaniem podstawowym dla wszelkiego rodzaju studiów i badań w związku z zaprojektowaniem obiektu drogowego jest niwelacja rzeki. W celu wykonania tego zadania zakłada się poligon na jednym z brzegów rzeki, a jeżeli teren zalewowy rzeki jest szeroki, dwa poligony na obu brzegach. W drugim przypadku obydwa poligony należy powiązać poprzecznymi poligonami przecinającymi rzekę, aby otrzymać poliqon zamknięty. Poliqon należy pomierzyć (pomiar długości) i zaznaczyć w terenie. Ponieważ poligon jest podstawowym elementem zdjęcia, należy dbać o jego zaznaczenie w terenie (wypalikowanie). Ponadto należy w kilku miejscach założyć repery. Następnie przeprowadza się niwelację poligonu i ustala wysokość reperów oraz wytyczenie poprzeczek od poligonu (od reperów) do. wody. w rzece. Dla określenia spadku rzeki wykonuje się następnie szybkie powiązanie horyzontów. 1. Na końcach poprzeczników w wodzie lub przy brzegu wbija się w grunt mocne pale, tak żeby nieco wystawały ponad powierzchnię wody. 2. Pale wbija się mocno w dno rzeki, żeby przy ustawieniu na nich łaty mierniczej nie osiadały. 3. Góra pala powinna mieć równo podpiłowaną powierzchnię; przy wbijaniu pala w grunt należy uważać, aby powierzchnia ta znajdowała się w po- łożeniu poziomym. 4. Każdy pal powinien być wysokościowo nawiązany do najbliższego reperu za pomocą niwelacji. 5. W godzinie z góry ustalonej obserwatorzy jednocześnie oznaczają na palach poziom wody, robiąc rysę ostrzem noża lub też kreskę ołówkiem. 6. Odleqłość od rysy do poziomu głowy pala mierzy się za pomocą miarki z podziałką milimetrową. W ten sposób określa się poziom wody rzeki na każdym palu. Jeżeli różnicę wysokości poziomu wody na dwóch sąsiednich palach podzieli się przez odległość między palami, to otrzyma się spadek zwierciadła wody dla danego odcinka. [więcej w: szamba plastikowe, naczynie wzbiorcze przeponowe, olx żyrardów]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: naczynie wzbiorcze przeponowe olx żyrardów szamba plastikowe