Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

NANOSZENIE ZDJĘĆ POLOWYCH NA PLANY

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wyniki pomiarów polowych są nanoszone w postaci: 1) planów warstwicowych jako materiału pomocniczego do trasowania drogi; 2) planów sytuacyjnych, sporządzanych na podstawie pomiarów sytuacyjnych, nawiązanych przeważnie do osi projektowanej drogi; 3) planów zlewni, na podstawie których określa się położenie i wielkości obiektów drogowych; 4) planów szczeqółowych, wykonywanych w nieco większej skali (1 : 500 lub nawet 1 : 200 i 1 : 100), które są podstawą do szczegółowego zaprojektowania specjalnych urządzeń droqowych, jak mury oporowe i podporowe, skrzyżowania, serpentyny itp. 5) przekrojów poprzecznych droqi. 6) profilu podłużneqo drogi z uwzględnieniem wszystkich elementów potrzebnych do przeniesienia danych wysokościowych w tere. 7) przekrojów poprzecznych i podłużnych łożysk potoków i ścieków; 8) szczegółowych rysunków obiektów drogowych, tj. przepustów i mostów o świetle do 10 m. Nanoszenie punktów na plany od- bywa się za pomocą nanośnika (kątomierza) papierowego, zaopatrzonego w podwójną podziałkę kątową na obwodzie (koloru czerwonego t czarnego) oraz w odpowiednią podziałkę na średnicy do odmierzania odległości punktów terenowych od stanowiska instrumentu. Liczby czerwone podane na nanośnikach są o 180° większe niż liczby czarne, a numeracja kątów nanośnika wzrasta w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówki zegara. Przenoszenie poszczególnych punktów zdjęcia na plan wykonuje się w sposób następujący. Nanośnik zostaje ,zamocowany za pomocą szpilki w punkcie oznaczającym stanowisko instrumentu w ten sposób, aby można było obracać nanośnik naokoło punktu wierzchołkowego O Po zamocowaniu nanośnika wyznacza się tzw. kierunek zerowy przez ułożenie średnicy nanośnika do kierunku 00 (łączącego stanowisko instrumentu ze stanowiskiem następnym, od którego mierzono kąty poziome podczas zdjęcia w terenie). Jeżeli kąt nawiązania się przy wykonaniu zdjęć wynosi mniej niż 180°, używa się przy nanoszeniu podziałki koloru czarnego, w przeciwnym razie podziałki czerwonej . Załóżmy np., że kąt nawiązania do kierunku na sąsiednie stanowisko wynosi 52-35; używamy wówczas podziałki czarnej. Po przyłożeniu nariośnika średnicą do kierunku 00 zaznacza się za pomocą kreski na pat pierze odczyt odpowiadający kątowi nawiązania. Kreska ta, wyznaczająca kierunek nawiązania dla wszystkich punktów nanoszonych z daneqo stanowiska, pozostaje na planie do końca nanoszenia, [patrz też: szamba plastikowe, naczynie wzbiorcze przeponowe, olx żyrardów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: naczynie wzbiorcze przeponowe olx żyrardów szamba plastikowe