Beton architektoniczny
Budowa, architektura konstrukcje betonowe

Konstrukcje szkieletowe zelbetowe.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Konstrukcje szkieletowe żelbetowe. Stosowane do budynków 4+10 kondygnacji dają one możność wykonania wysokiego budynku bez nadmiernych grubości murów w kondygnacjach dolnych. Konstrukcja ,szkieletowa składa się z siatki przestrzennej słupów, podciągów i żeber z wypełnieniem ścian materiałem lekkim (porowatym). Elementy konstrukcji. Materiałami tymi szkieletowej żelbetowej są: cegła dziurawka. pustaki gruzobetonowe, bloki gazobetonowe, celolit, pustaki żużlobetonowe. szkło lub inne. Konstrukcja żelbetowa daje ogromne możliwości w kształtowaniu bryły budynku, zwłaszcza przez zastosowanie konstrukcji wspornikowych nadwieszonych, dowolnie pochyłych słupów i płyt. Konstrukcja ta odporna na wstrząsy powodowane trzęsieniem ziemi, wybuchami, osiadaniem gruntu ma również i wady, do których zaliczyć możemy skomplikowane wykonywanie robót żelbetowych przy ogromnym zużyciu drewna na deskowanie, trudności z wykonywaniem . przewodów dymowych -i wentylacyjnych, sztywności siatki konstrukcyjnej utrudniającej swobodne operowanie przestrzenią użytkową. [przypisy: zbiornik na deszczówkę podziemny, tłuczeń cena za tonę, niwelacja w przód ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: niwelacja w przód tłuczeń cena za tonę zbiornik na deszczówkę podziemny